06.04. - 20.04.2019.

28. svečanosti Pasionska baština - Karin Grenc – Leila Michieli Vojvoda: O Isuse izranjeni

Subota, 6. travnja 2018.
Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, u 12,00 sati

Svečano otvorenje:

Karin Grenc - Leila Michieli Vojvoda : O ISUSE IZRANJENI, izložba

odabir: Stanko Špoljarić
postav: Stanko Špoljarić i Tehnička služba Muzeja Mimara

***
Glazbeni program:
BUNJEVAČKI PUT KRIŽA, pasionska baština bačkih Hrvata (pjevanje starih korizmenih napjeva uz tekst iz knjige Tomislava Žigmanova: Bunjevački put križa)
izvode: Ženska pjevačka skupina „Prelje“ Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“ Subotica, Vojvodina
voditeljica: Senka Horvat
tekst čita: Lazar Cvijin

***
K A R I N G R E N C
U svom kiparskom opusu Karin Grenc (Split,1971.) najveću pažnju posvećuje motivima kršćanske ikonografije, poglavito temama vezanim uz Kristov kalvarijski hod. Oblikuje djela u drvetu, pretežno oblicima nađenim u prirodi, uočavajući u njima formu pogodnu ( uz dakako određene intervencije na osnovi volumena) za određenu ideju. Primjena odbačene predmetnosti ima i svoju potresnu konotaciju koju je Karin produbljivala i mjerom asocijativnog do pune uvjerljivosti prikaza u upućenosti transcedentalnom. U materijalu drveta, poštujući njegovu vitalnost, naglašava oporost površine i mase, ističući pukotine, brojne ožiljke i užljebljenja, nalazeći u teksturi ploha odgovarajući karakter drveta za sadržaj svojih ostvarenja, u sintezi kiparske i slikarske komponente. Struktura razorenih ploha, rasapa i bola, nosi kromatiku drveta, razložno uzdignute minimalnom upotrebom boje. Slijed scena Križnog puta ima svoj motivski okvir, s jedne strane Posljednjom večerom , a s druge Večerom u Emausu. U svojoj umjetnosti sakralnog znaka Karin Grenc, je vođena Evanđeljem, iskru realističnog razradila ekspresionističkom slobodom, služeći se i povremenom gigantizacijom detalja, srazom različitosti, konkretnim i simboličnim metalnim (čavli,žica) elementima na tkivu skulptura, donoseći svoj iskreni doživljaj Kristove muke.
Stanko Špoljarić


L E I L A M I C H I E L I V O J V O D A
Leila Michieli Vojvoda (Zagreb, 1952.) na skupnim izložbama svečanosti Pasionske baštine, (dobivši 2016.godine i nagradu), sudjeluje niz godina. Na ovogodišnjem samostalnom istupu predstavlja svoja recentna ostvarenja, ali i nekoliko djela ranijeg stvaralačkog perioda, pokazujući kontinuiranu ( uz interes i za druge teme) povezanost s motivom Pasije. U stilistici ekspresionističke pokrenutosti izrazila je osobnost urastanja u dramu Golgote, osebujnim vidom figuracije, gradeći slike snažnom gestualnošću, s razložnim stupnjem deformacije. U izrazu umjetničke otvorenosti površina slike ispunjena je mrljolikim oblicima i jakim grafizmima, linijama često oslobođenim od strogog praćenja forme, sa sukladnošću likovne dinamike slojevitosti motiva. Boja nanijeta žestinom poteza, s prevladavanjem zračenja metaforičnog crvenog sastavnica je emocionalnosti prizora, uprisutnjena u doslovnosti izgleda, ali i naslućena ispod epiderme zbivanja. U slici boli na Kristovom putu otkupljenja, u neopipljivoj dimenziji duhovnosti ozračja. Leila Michieli Kristovu žrtvu i patnju povezuje s opće ljudskim stradanjem kroz povijest, preko slike grča ali i meditativnosti. U segmentu izložbe Leila se predstavlja digitalnim grafikama interpretirajući motiv muke likovnim metamorfozama, u odnosu čitkosti figure i oblika na pragu apstrakcije.
Stanko Špoljarić

***
Preuzmite: 28. svečanosti - Pasionska baština - PROGRAM

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Otvoreno za posjetitelje

1. listopada - 30. lipnja:
utorak, srijeda, petak, subota 10 - 17 h
četvrtak 10 - 19 h
nedjelja 10 - 14 h

1. srpnja - 30. rujna:
utorak - petak 10 - 19 h
subota 10 - 17 h
nedjelja 10 - 14 h

ponedjeljkom zatvoreno