17.10. - 20.10.2019.

Nematerijalna baština izazov za politiku upravljanja i prikupljanja - konferencija

Muzej Mimara
Zagreb, 17. - 20. listopada 2019.

Pozivamo Vas da sudjelujete na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
Nematerijalna baština izazov za politiku upravljanja i prikupljanja
koja će se održati u Zagrebu od 17. do 20. listopada 2019. godine.

Konferenciju organiziraju ICOM SEE i Etnografski muzej.

Konferencija je organizirana kako bi se obilježio 17. listopada kao Međunarodni Dan nematerijalne kulturne baštine s obzirom da je to bio dan kada je prihvaćena UNESCO-va Konvencija za očuvanje nematerijalne kulturne baštine 2003. godine u Parizu. Konferencija će pomoći članovima ICOM-a da dobiju uvid u nastojanja da se ojačaju UNESCO-vi i ICOM-ovi strateški ciljevi vezani uz nematerijalnu kulturnu baštinu. Osim toga, istražit će izazove pred kojima se nalaze muzeji prilikom prikazivanja nematerijalne kulturne baštine. Konferencija će se fokusirati na management i sakupljačku politiku koja se odnosi na najosjetljiviju vrstu baštine, a koja se vrlo često koristi u kulturnom turizmu i izložena je mnogobrojnim zahtjevima.

Putem predavanja, ali i radionica, projekcije filmova, formalnih i neformalnih rasprava među stručnjacima, sudionicima ove konferencije bit će omogućen uvid u najnovije smjernice vezane uz nematerijalnu baštinu na svjetskom ali i nacionalnom te gradskom nivou.

Partneri konferencije su nacionalni komiteti za muzeje - ICOM Hrvatska, ICOM Slovenija i Muzej Mimara, Comcol i Intercom.

Potporu projektu daje Ministarstvo kulture i Grad Zagreb.

Program i sudionici konferencije:
http://icom-ichday.info/en

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Otvoreno za posjetitelje

1. listopada - 30. lipnja:
utorak, srijeda, petak, subota 10 - 17 h
četvrtak 10 - 19 h
nedjelja 10 - 14 h

1. srpnja - 30. rujna:
utorak - petak 10 - 19 h
subota 10 - 17 h
nedjelja 10 - 14 h

ponedjeljkom zatvoreno