Natječaji

2022.

29.04.2022.
Odluka o izboru kandidata u provedenom Javnom pozivu za za popunu upražnjenih radnih mjesta:
1. Kustos/ica - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Preuzmite: Odluka o izboru kandidata

11.3.2022.
Na temelju članka 28. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u
javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), prethodne suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine (KLASA:112-01/21-01/0846, URBROJ: 532-02-01/1-21-02), prethodnog savjetovanja sa sindikalnom povjerenicom, ravnateljica Muzeja Mimara, a po ovlaštenju Upravnog vijeća objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Kustos/ica - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
(1 kustos za Zbirku europske skulpture i 1 kustos za Zbirku talijanskog, nizozemskog, njemačkog i engleskog slikarstva)

Preuzmite: Javni natječaj

Natječaj je otvoren od 11. 3. do zaključno 21. 3. 2022. g.

U Zagrebu, 11.3.2022.

22.2.2022.
Na temelju članka 28. i 29. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5, OIB: 78141312758 (u daljnjem tekstu Muzej Mimara), vezano uz prigovor u svezi s javnim natječajem za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kustosa/ice - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (1 kustos za Zbirku europske skulpture i 1 kustos za Zbirku talijanskog, nizozemskog, njemačkog i engleskog slikarstva), koji je objavljen u Narodnim novinama broj 145/2011 od 29. 12. 2021. godine te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja Mimara, ravnateljica Muzeja Mimara, dana 21. veljače donosi

Odluku o poništenju javnog natječaja

Preuzmite: Odluka o poništenju javnog natječaja

U Zagrebu, 22. 2. 2022.

2021.

29.12.2021.
Na temelju članka 28. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), te prethodne suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine (KLASA:112-01/21-01/0846, URBROJ: 532-02-01/1-21-02), Muzej Mimara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Kustos/ica - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
(1 kustos za Zbirku europske skulpture i 1 kustos za Zbirku talijanskog, nizozemskog, njemačkog i engleskog slikarstva)

Preuzmite: Javni natječaj

Natječaj je otvoren od 29. 12. do zaključno 7. 1. 2022. g.

U Zagrebu, 29.12.2021.

2020.

13.11.2020.
Na temelju članka 27. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja iz nadležnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. g., te Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. g., od
12. studenog 2020. g., ravnateljica Javne ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2020. g.
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje


Preuzmite: Javni poziv

Natječaj je otvoren od 13. 11. do 23. 11. 2020. g.

U Zagrebu, 13.11.2020.

2019.

13.11.2019.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15),
JAVNA USTANOVA ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA – MUZEJ MIMARA, Zagreb, Rooseveltov trg 5, OIB: 78141312758, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ - radi davanja u zakup poslovnog prostora

Preuzmite: Natječaj

30.9.2019.
JAVNI POZIV
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2019. g.,
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje:
1. Muzejski tehničar/ka-pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
Natječaj je otvoren od 30. 9. do 9. 10. 2019. g.
Preuzmite: Natječaj

31.7.2019.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Javne ustanove „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara“ – Muzej Mimara
Preuzmite:
Natječaj

2018.

24.12.2018.
Odluka o izboru kandidata u provedenom Javnom pozivu za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima
iz sektora kulture:
Preuzmite:
Odluka o izboru kandidata

27.11.2018. - 5.12.2018.
Javni poziv za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima
iz sektora kulture za 2018. g.
Provedba mjere: "Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva"
čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje
za rad na određeno vrijeme:
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom
* Kustos/ica – pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica
* Restaurator/ica - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica
* Dokumentarist/ica - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica
* Muzejski/a tehničar/ka - strojar/ka - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica
Preuzmite:
Javni poziv

2017.

14.6. – 22.6.2017.
Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima:
* Kustos/ica – pripravnik – 1 polaznik
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom
Preuzmite:
Javni poziv

5.5.2017.
Poništenje javnog poziva za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima:
* Kustos/ica – pripravnik – 1 polaznik
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom
Preuzmite:
Odluka o poništenju javnog poziva

2.5. – 10.5.2017.
Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima:
* Kustos/ica – pripravnik – 1 polaznik
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom
Preuzmite:
Javni poziv

18.01. – 02.02.2017.
Javni natječaj za popunu radnih mjesta (ponovljeni)
* Kustos/ica za Zbirku flamanskog, francuskog i španjolskog slikarstva
Preuzmite:
Javni natječaj

2016.

26.10. – 10.11.2016.
Javni natječaj za popunu radnih mjesta
* Dokumentarist/ica
* Kustos/ica-pripravnik/ca za Zbirku tekstila i sagova i Zbirku bjelokosti
* Viši/a kustos/ica, za Zbirku flamanskog, francuskog i španjolskog slikarstva
Preuzmite:
Javni natječaj

08.06. – 23.06.2016.
Javni natječaj za popunu radnog mjesta
* Muzejski tehničar – pripravnik / strojar / referent zaštite okoliša
Preuzmite:
Javni natječaj

15.03.- 23.03.2016.
Javni poziv za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima restauratora
Preuzmite:
Javni poziv
Plan stručnog osposobljavanja – restaurator / pripravnik

02.03.2016.
Javni natječaj za popunu radnog mjesta (ponovljeni)
* Muzejski tehničar / strojar / referent zaštite okoliša
Preuzmite:
Javni natječaj

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje