Muzej Mimara

Gotički lovački rog od morževe kljove