Muzej Mimara

Tri djela pripisana Clodionu u Muzeju Mimara

Izdanje je dvojezično: hrvatsko i englesko.