Muzej Mimara

Agnolo Bronzino: Crtež idealizirane ženske glave iz Muzeja Mimara

Studija je dvojezična: na hrvatskom i engleskom jeziku.