Muzej Mimara

Zlatni obredni štapić kulture Calima

Studija je dvojezična: na hrvatskom i engleskom jeziku.