Muzej Mimara

Bodhisattva Maitreya Gandhārski kip u Muzeju Mimara

Studija je dvojezična: na hrvatskom i engleskom jeziku.