Muzej Mimara

Rudi Sablić: 2000-2002

Katalog je dvojezičan: na hrvatskom i engleskom jeziku.