Muzej Mimara

Jajce - kraljevski grad

U Muzeju Mimara održava se izložba umjetničkih fotografija spomeničke baštine grada Jajca popraćenih eksplikativnim tekstovima (tekst je preveden na engleski i francuski jezik i čini sastavni dio svakog pojedinog panoa izložbe). Izložbu organizira Udruga Jajčana i prijatelja Jajca Sveti Luka, Grad Jajce i Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Autori fotografija su g. Tvrtko Zrile i g. Boris Ladan. Panoe je dizajnirao g. Ahmed Turudić. Izložba je bila predstavljena u Parizu, u Göteborgu, Stockholmu i Sarajevu u sklopu akcije za uključivanje Jajca na listu spomeničke baštine UNESCO-a. Fotografije u boji na 23 panoa donose pred nas ljepotu spomenicima bogatog gradskog područja. Tu su: mitrej; tvrđava; crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke; katakombe (podzemna crkva i kripta); Kraljev grob i rimokatoličko groblje Hrast; džamija Esme Sultanije; Kršlakova stara kuća i još mnogi drugi spomenici Jajca. Tekstovi objašnjavaju njihovu povijest i kulturno značenje.