Muzej Mimara

Industrijska baština Hrvatske: baština kao gospodarsko-razvojni resurs

Dani europske baštine u Hrvatskoj 2015. godine, u organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, obilježavaju se od 21. rujna do 3. studenoga, a započinju svečanim otvorenjem izložbe "Industrijska baština Hrvatske: baština kao gospodarsko-razvojni resurs", u ponedjeljak, 21. rujna, u 19 sati, u Muzeju Mimara.

Trajanje izložbe: 21. 9. – 15. 10. 2015.

Preuzmite brošuru: Dani europske baštine 2015. godine.