Muzej Mimara

Izložba - Ljepota kamena - Miodrag Šćepanović

Miodrag Šćepanović je rođen 1953. u Kolašinu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti, odsjek kiparstvo, u klasi prof. Miše Popovića 1983. godine u Beogradu. Član je ULUCG-a od 1990. i Udruženja “Jesenji salon” Pariz od 2008. godine.

Samostalno je izlagao, preko dvadeset puta u Titogradu, Petrovcu, Kolašinu, Kotoru, Podgorici, Baru, Beogradu, Tivtu, Zagrebu, Budvi, Beranama, Mojkovcu kao i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je Nagrade Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu (1983.), Nagrade “Lubarda, Stijović, Milunović” ULUCG (2003.), Prve nagrade za skulpturu “Pol Belmondo” na Jesenskom salonu u Parizu (2006.), nagrada “Michel Dumont” za skulpturu Salon francuskih umjetnika “Grand palais” Pariz (2012.), brončanu medalje na istom salonu 2014. godine.

Miodrag Šćepanović, crnogorski kipar izuzetnog likovnog senzibiliteta u svom lirski intoniranom stvaralaštvu projektirao je vlastiti humanistički stav, kao principijelno načelo, kroz etiku ‘vječne čednosti i tijesnu vezu između čovjeka i prirode. U kamenim oblucima poput Неnrу Moore-a koji kaže da od njih milijun pored kojih prođe šetajući obalom, primjeti sa uzbuđenjem samo one koji odgovaraju njegovom zanimanju za formu u tom trenutku, Šćepanović je birao one koji su oblikom, veličinom i bojom animirali njegove imaginative i čulne senzacije. Poštujući, a priori, energetska svojstva materijala – kamena i polazeći od svojih intelektualnih i emotivnih nadahnuća, on je kroz klasični ideal ljepote koja se javlja, prije svega, u obradi forme, realizirao djelo koje svojim vitalističkim i estetskim vrijednostima reflektira modernističke kiparske postulate…
Ljiljana Zeković