24.07.2022.

In memoriam - Prof. dr. sc. Wiltrud Topić Matutin, rođ. Mersmann

Prof. dr. sc. Wiltrud Topić Matutin. rođ. Mersmann
(Berlin, 21. veljače 1919.– Salzburg, 24. srpnja 2022.)


Dr. sc. Wiltrud Topić- Matutin, rođ. Mersmann professor emeritus povijesti umjetnosti na Paris Lodron University of Salzburg, rođena 21. veljače 1919. u Berlinu, ugledna je povjesničarka umjetnosti čije je najintenzivnije podučje istraživanja bila srednjovjekovna umjetnost. Profesorica na Salzburskom sveučilištu, dugogodišnja cijenjena mentorica na poslijediplomskom studiju cijeli je svoj život posvetila predanom znanstvenom radu. Podržavala je i bila snažna potpora suprugu Anti Topiću Mimari (Korušce, 7. travnja 1898. – Zagreb, 30. siječnja 1987.) slikaru, restauratoru i kolekcionaru u njegovom plemenitom cilju da zbirku umjetnina podari hrvatskom narodu. Radi ostvarenja donatorova životnog poslanja, adaptiran je središnji prostor tzv. Školskog foruma na Rooseveltovu trgu 5 (podignutoga 1895.). Igrom sudbine donator je preminuo u Zagrebu 30. siječnja 1987., ne dočekavši otvorenje Muzeja, a gđa Wiltrud Topić Matutin, rođ. Mersmann otvorila je 17. srpnja 1987. Muzej Mimara, punog naziva Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara.

Dr. sc. Wiltrud Topić Matutin, rođ. Mersmann i u idućim je desetljećima nastavila hvale vrijednu suradnju s Muzejom, nesebično prenoseći svoje znanje njegovim djelatnicima pri svakom susretu, te objavivši, među ostalim, i studije s obradom predmeta iz zbirke. Uz godišnjice donatorove smrti ugošćivala je djelatnike Muzeja u svom domu u Salzburgu, rado dijeleći s kustosima svoje znanstvene spoznaje o pojedinim djelima zbirke.

Prof. dr. sc. Wiltrud Topić Matutin Mersmann preminula je u Salzburgu 24. srpnja 2022.

Njezin lik i njezino djelo sačuvat ćemo u trajnoj uspomeni.

Neka joj je vječna slava i hvala.

***
Wiltrud Topić-Matutin, b. Mersmann PhD, professor emeritus of art history at the Paris Lodron University of Salzburg, born on 21 February 1919 in Berlin, is a prominent art historian with an intense research focus on medieval art. As a professor at the university in Salzburg and a long time esteemed mentor at the post-graduate studies, she devoted her entire life to scientific research. She supported fully the work and noble cause of her husband Ante Topić Mimara (Korušce, 7 April 1898 – Zagreb, 30 January 1987) who was a painter, restorer and collector who gifted his art collection to Croatian people.

In order to bring the donor's mission to life, the central space of the so-called School forum on Roosevelt Square 5 (erected in 1895) was refurbished. By a turn of destiny the donor passed away in Zagreb on 30 January 1987 before the museum was opened to the public by Wiltrud Topić-Matutin, b. Mersmann on 17 July 1987, under its full name Ante and Wiltrud Topić Mimara Art Collection.

In decades that were to follow, Wiltrud Topić Matutin. b. Mersmann, PhD, continued her praiseworthy partnership with the Museum, on every occasion generously sharing her knowledge with the Museum's staff, and through publishing, among others, studies on items from its collection. On anniversaries of donor's passing she would welcome Museum's curators in her home in Salzburg, sharing with them her scientific insights on specific objects from the collection.

Dr. sc. Wiltrud Topić- Matutin,rođ. Mersmann died in Salzburg 24 June 2022.

We will forever keep her in our loving memory.
Give glory and eternal praise to her.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje