20.11.2023. - 20.11.2024.

Muzej Mimara - obnova - izložba i katalog


Izložba i katalog | Exhibition and catalog

"Muzej Mimara - obnova
Museum Mimara - Reconstruction

Izložba in vivo - uskoro
Exhibition in vivo - coming soon


20. studenoga 2023. – 20. studenoga 2024. — November 20, 2023 – November 20, 2024
Muzej Mimara u potresu je pretrpio velika oštećenja te je od 22. ožujka 2020. zatvoren za javnost. Stradalo je krovište zgrade s posebice teškim oštećenjima velike, reprezentativne dvorane na drugome katu. Oštećena su i neka izložena djela koja su u međuvremenu restaurirana. Brojni su poslovi i zadaci kojima se pristupilo vezano na promptno zbrinjavanje umjetnina i obnovu zgrade.

Zgrada Muzeja Mimara zaštićeno je kulturno dobro te su restauratorsko-konzervatorska istraživanja, elaborati, smjernice i rješenja Ministarstva kulture i medija RH i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode jasno zacrtale conditio sine qua non obnove – čuvanje i poštivanje gradbeno-povijesnih zadatosti i izbjegavanje zahvata (u eksterijeru i interijeru podjednako) koji bi na bilo koji način naštetili ili ugrozili njezinu baštinsku vrijednost. Po završetku procesa javnih natječaja, surađivali smo sa svim izabranim vanjskim stručnjacima koji su radili na pripremi potrebnih segmenata za obnovu Muzeja Mimara (elaborati, istraživanja itd.)...(LRB – odlomci iz kataloga izložbe).

Marko Buljan, mag. art konzervator–restaurator izradio je elaborat Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi u interijeru i eksterijeru Muzeja Mimara u Zagrebu (srpanj, 2021.). Znanstvenice Instituta za povijest umjetnosti izradile su minuciozan Konzervatorski elaborat – Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb - Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica. Voditeljice istraživanja: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, dipl.ing.arh. Autorice: dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Ana Šverko, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj. Recenzenti dr. sc. Joško Belamarić i dr. sc. Ivana Mance (listopad 2021.). Povijesni prikaz nastanka zgrade muzeja Mimara kao i smjernice za obnovu besprijekorno su izražene u elaboratu.

O svim ovim segmentima - presjeku djelovanju Muzeja Mimara od otvaranja 17. srpnja 1987. do današnjih dana; životopisu velikog donatora Ante Topića Mimare; fundusu; povijesti zgrade; konzervatorsko-istražnim radovima; smjernicama konzervatorskog elaborata; obnovi i planovima za budućnost muzeja pročitajte u katalogu “Muzej Mimara – Obnova” i pogledajte na eksplikativnim panoima – sve je postavljeno na našoj mrežnoj stranici, Facebooku i Instagramu.

Uskoro ćemo Vas pozvati da izložbu razgledate i in vivo

mr. sc. Lada Ratković Bukovčan
***
Digitalno izdanje kataloga / Digital catalog
"Muzej Mimara - obnova / Mimara Museum - Reconstruction"

Za najbolje iskustvo pregleda digitalnog kataloga, predlažemo koristiti puni prikaz preko cijelog ekrana . | For best viewing experience of the online catalog we suggest using the full screen mode .


***

Izložbeni panoi / Exhibition panels
"Muzej Mimara - obnova / Mimara Museum - Reconstruction"

Za najbolje iskustvo pregleda, predlažemo koristiti puni prikaz preko cijelog ekrana . | For best viewing experience we suggest using the full screen mode .

impresum

Muzej Mimara - obnova
| Mimara Museum - Reconstruction


Nakladnik | Publisher
Muzej Mimara

Za nakladnika | For the publisher
Lada Ratković Bukovčan

Urednica | Editor
Lada Ratković Bukovčan

Tekstovi | Texts
Andrea Birač
Marko Buljan
Katarina Horvat-Levaj
Krešimir Juraga
Irena Kraševac
Marina Perković
Goran Petrinić
Lada Ratković Bukovčan
Ana Šverko

Lektorica za hrvatski jezik | Croatian Language Editor
Mateja Fabijanić

Prijevod na engleski jezik | English Translation
Robertina Tomić

Fotografije | Photographs
Goran Vranić
Bernardo Bernardi
Paolo Mofardin (Institut za povijest umjetnosti)
Dokumentacija Muzeja Mimara i Galerije Klovićevi dvori / Documentation of the Mimara Museum and the Klovićevi dvori Gallery
Stanko Szabo

Radne fotografije zgrade i unutrašnjosti Muzeja Mimara, zbirke i zaštite građe | Working photos of the building and the interior of the Mimara Museum, museum collection and protection for the museum objects
Goran Petrinić
Lada Ratković Bukovčan
Marija Reberski
Dokumentacija Muzeja Mimara / Documentation of the Mimara Museum

Projektni program za adaptaciju zgrade na Rooseveltovu trgu u Muzej Ante Topića Mimare (prijedlog), Zagreb, srpanj 1986. | Project proposal for the adaptation of the building at Roosevelt Square into the Ante Topić Mimara Museum (proposal), Zagreb, July 1986

Nacrtna dokumentacija | Architectural documentation
Arhivske fotografije - Album Kraljevske gimnazije u Zagrebu | Archival photographs - Album of the Royal Grammar School in Zagreb

Hrvatski državni arhiv | Croatian State Archives Fond
Fond br. 905, Zbirka građevinskih nacrta (HR-HDA-905, ZGN) / Fond no. 905, Collection of architectural plans (HR-HDA-905,ZGN)
Fond br. 80, Odjel za bogoštovlje i nastavu zemaljske vlade (HR-HDA-80, ZVBiN) / Fond no. 80, Department of Religious Affairs and Education of the Land Government (HR-HDA-80, ZVBiN)

Hrvatski školski muzej | Croatian School Museum
Arhivske fotografije - Album učeničkih igara u pučkim i učiteljskim školama u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, 1900. / Archival photographs - Album of student games in public and teacher training schools in the Kingdom of Croatia and Slavonia, 1900

Muzej za umjetnost i obrt - Fotografska zbirka | Zagreb City - Photo Library

Muzej grada Zagreba - Fototeka | Museum of Arts and Crafts - Photography Collection

Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Digitalizirana zbirka razglednica | National and University Library - Digitized Postcard Collection

Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Digitalizirana zbirka razglednica | National and University Library - Digitized Postcard Collection

Hrvatski institut za povijest | Cratian Institute of History

Državni arhiv u Zagrebu | National Archives in Zagreb

Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv | Austrian National Library, Photo Library

Zavičajni muzej Našice - Zbirka Isidora Kršnjavoga | Heritage Museum of Našice - Isidor Kršnjavi Collection

Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU | Strossmayer Gallery of Old Masters of the Croatian Academy of Sciences and Arts

Lutkovni muzej, Ljubljana | Museum of Puppetry, Ljubljana

Mestni muzej Ljubljana | City Museum Ljubljana

Snijders&Rockoxhuis, Antwerpen | The Snijders&Rockox House, Antwerp

Museum aan de Stroom (MAS), Antwerpen | The Museum aan de Stroom (MAS), Antwerp

Grafičko oblikovanje | Graphic Design
Ana Zubić

Tisak | Printed by
Sveučilišna tiskara

Naklada | Edition
200 kom

Muzej Mimara | The Mimara Museum
Zagreb, 2023.

ISBN: 978-953-248-101-3

CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001203295. | A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb under 001203295
Zagreb, 2023.

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje