Igra povezivanja

U sljedećim zadatcima za svaku sliku dovucite jedan od odgovarajućih sadržaja.

tekst

tekst

tekst

tekst

tapiserija
vitraj
štafelajna slika
zidna slika
diptih
triptih